GABRIELA GROCHOLA – KARAŚ

Aplikant radcowski.
Wykształcenie:

  • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
  • Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie
  • Ukończone studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • Ekspert w Radzie Ekspertów Akademii WSB

Specjalizacja:

  • obsługa prawna podmiotów gospodarczych
  • prawo karne
  • prawo pracy

Języki obce:

  • angielski
  • francuski

Kontakt:
gabriela.grochola@kancelariafk.pl