TOMASZ FRANKIEWICZ

Radca prawny. Wspólnik Zarządzający Kancelarii.
Wykształcenie:

 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Okręgowa Izba Radców Prawnych w Katowicach

Specjalizacja:

 • procesy inwestycyjne w sektorze nieruchomości
 • prawo spółek
 • prawo korporacyjne
 • prawo rynku kapitałowego
 • transakcje M&A
 • restrukturyzacje przedsiębiorstw
 • zajmuje stanowiska zarządcze i nadzorcze w spółkach kapitałowych i funduszach inwestycyjnych
 • posiada uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa

Języki obce:

 • angielski

Kontakt:
tomasz.frankiewicz@kancelariafk.pl

TOMASZ KAPELA

Radca prawny. Wspólnik Zarządzający Kancelarii.
Wykształcenie:

 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Okręgowa Izba Radców Prawnych w Katowicach

Specjalizacja:

 • postępowania cywilne
 • postępowania administracyjne w tym podatkowe i kontrolne oraz celne przed organami  I  i  II  Instancji
 • postępowania sądowo-administracyjne przez WSA i NSA
 • restrukturyzacja zadłużenia przedsiębiorstw
 • procesy prywatyzacyjne z udziałem Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego
 • procesy inwestycyjne
 • pełni funkcje w radach nadzorczych spółek kapitałowych

Kontakt:
tomasz.kapela@kancelariafk.pl

MARTA KOWALEWSKA

Radca prawny. Wspólnik Kancelarii.
Wykształcenie:

 • Wydział  Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie
 • Podyplomowe Studium Prawa Internetu w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej UJ
 • Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

Specjalizacja:

 • prawo spółek
 • umowy w obrocie gospodarczym
 • prawo rynku kapitałowego
 • negocjowanie i przygotowanie umów inwestycyjnych
 • audyty prawno-podatkowe
 • obsługa klientów zagranicznych
 • zajmuje stanowiska zarządcze i nadzorcze w spółkach kapitałowych

Języki obce:

 • angielski
 • włoski

Kontakt:
marta.kowalewska@kancelariafk.pl

DOMINIKA DRYJA – ADAMCZYK

Radca prawny. Wspólnik Kancelarii.
Wykształcenie:

 • Wydział  Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w  Krakowie
 • Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie
 • Studia podyplomowe Prawo Konkurencji w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej UJ

Specjalizacja:

 • prawo gospodarcze
 • obsługa korporacyjna
 • umowy w obrocie gospodarczym
 • prawo konkurencji i prawo własności przemysłowej
 • prawo pracy
 • reprezentacja w postępowaniach sądowych i administracyjnych
 • organizacja i prowadzenie szkoleń z zakresu prawa pracy i prawa gospodarczego
 • audyty prawne przedsiębiorstw pod transakcje inwestycyjne

Języki obce:

 • francuski

Kontakt:
dominika.adamczyk@kancelariafk.pl