Branże

Przemysł

Zobacz

Automotive

Zobacz

Energetyka

Zobacz

Fmcg

Zobacz

Nieruchomości

Zobacz

Nowe technologie

Zobacz

Transport

Zobacz

Rynek kapitałowy

Zobacz

Budownictwo

Zobacz

Przemysł

Kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorstw należących do sektora przemysłu ciężkiego. Doradztwo prawne bieżące oraz projektowe. Doradztwo w zakresie  obsługi procesów restrukturyzacji zadłużenia przedsiębiorstw produkcyjnych w upadłości lub zagrożonych upadłością.

Do grona Klientów Kancelarii FK z satysfakcją możemy zaliczyć m.in.:

 • spółki należące do holdingu funkcjonującego w przemyśle drzewnym - lidera w branży zajmującej się projektowaniem, produkcją oraz dystrybucją mebli i sklejki, handlem tarcicą oraz płytami drewnopochodnymi - w tym największy krajowy producent wyrobów sklejkowych oraz spółka giełdowa jako podmiot dominujący w Grupie;
 • jednego z największych w Polsce dostawców architektonicznych systemów profili aluminiowych, będącego częścią jednej z największych grup aluminiowych w Europie Środkowej i Wschodniej, zajmującej się również usługowym tłoczeniem, malowaniem i obróbką profili aluminiowych;
 • największego w Polsce producenta naczyń emaliowanych;
 • przedsiębiorstwa reprezentujące przemysł odlewniczy, hutniczy, chemiczny, elektroniczny, elektromaszynowy, precyzyjny, wysokiej technologii, spożywczy, jak również inne gałęzie przemysłu;
 • spółki prowadzące specjalistyczną działalność produkcyjną w strefach ekonomicznych, w tym podstrefach: Sosnowiecko - Dąbrowskiej, Jastrzębsko – Żorskiej, Tyskiej i Gliwickiej.

Automotive

Kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorstw należących do sektora Automotive, prowadzących działalność produkcyjną  oraz  dystrybucyjną. Doradztwo prawne bieżące oraz projektowe.

Do grona Klientów Kancelarii FK z satysfakcją możemy zaliczyć m.in.:

 • spółki należące do światowego międzynarodowego koncernu z branży automotive zajmujące się w Polsce m.in. produkcją elementów oraz części samochodowych;
 • jedną z największych firm motoryzacyjnych w Małopolsce, dealera marek: Fiat, Fiat Professional, Alfa Romeo, Abarth, Lancia, Hyundai, Iveco oraz Piaggio;
 • spółkę należącą do światowego międzynarodowego koncernu azjatyckiego producenta i dystrybutora części samochodowych;

Energetyka

Kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorstw prowadzących działalność w branży energetycznej. Doradztwo prawne bieżące oraz projektowe.

Do grona Klientów Kancelarii FK z satysfakcją możemy zaliczyć m.in.:

 • grupę kapitałową składającą się z siedmiu firm, z których każda działa na rynku paliwowo energetycznym, w tym spółka matka notowana na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie
 • grupę spółek inwestujących w Polsce na rynku odnawialnych źródeł energii - elektrownie fotowoltaiczne

Fmcg

Kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorstw należących do sektora FMCG, prowadzących działalność produkcyjną i handlową. Doradztwo prawne bieżące oraz projektowe.

Do grona Klientów Kancelarii FK z satysfakcją możemy zaliczyć m.in.:

 • potentata w branży spożywczej i handlowej, lidera sektora w Europie Środkowo-Wschodniej, prowadzącego rozbudowaną międzynarodową działalność handlową na terenie całego świata, właściciela licznych znanych marek i znaków towarowych.
 • producenta oraz dystrybutora suplementów diety i środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego.

Nieruchomości

Kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorstw prowadzących działalność na rynku nieruchomości. Doradztwo prawne bieżące oraz projektowe.

Do grona Klientów Kancelarii FK z satysfakcją możemy zaliczyć m.in.:

 • firmę zarządzającą, będącą wiodącym inwestorem dwóch Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych prowadzących operacyjną działalność spółek celowych obu Funduszy i za pośrednictwem spółek celowych inwestującym w poszczególne projekty nieruchomościowe na terenie największych miast w Polsce, głównie Krakowa, Warszawy, Gdańska, Wrocławia, w najbardziej prestiżowych lokalizacjach.
 • Spółkę inwestycyjną aktywnie działającą na rynku od 9 lat - inwestującą i zarządzającą szeregiem inwestycji w szczególności obejmujących: renowacje i rozbudowę zabytkowych kamienic a także budowę nowoczesnych budynków mieszkalnych od podstaw - na terenie największych miast w Polsce, (Kraków, Warszawa, Gdańsk, Wrocław) w najbardziej prestiżowych lokalizacjach i dzielnicach.

Nowe technologie

Kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorstw należących do sektora Nowych Technologii,  prowadzących działalność operacyjną na terenie Polski i poza jej granicami. Doradztwo prawne bieżące oraz projektowe.

Do grona Klientów Kancelarii FK z satysfakcją możemy zaliczyć m.in.:

 • podmioty realizujące projekty inwestycyjne w obszarze odnawialnych źródeł energii w tym farmy wiatrowe i alternatywne źródła energii elektrycznej;
 • znaną krakowską spółkę prowadzącą działalność inżynieryjno – budowlaną;
 • spółkę z obszaru mobilnych technologii, wiodącego organizatora loterii sms–owych dla operatorów sieci komórkowych;
 • spółkę notowaną na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie funkcjonującą na rynku kartograficznym oraz mobilnych technologii.

Transport

Kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorstw należących do sektora TSL, prowadzących działalność transportową i spedycyjną. Doradztwo prawne bieżące oraz projektowe.

Do grona Klientów Kancelarii FK z satysfakcją możemy zaliczyć m.in.:

 • potentata w branży transportowo-spedycyjnej (transport międzynarodowy i spedycja), prowadzącego działalność także w zakresie sprzedaży hurtowej i detalicznej paliw płynnych;

Rynek kapitałowy

Doradztwo prawne bieżące oraz projektowe w zakresie prawa rynku kapitałowego.  

Do grona Klientów Kancelarii FK z satysfakcją możemy zaliczyć m.in.:

 • fundusz inwestycyjny notowany na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie, którego aktywa stanowią m.in. nieruchomości o bardzo atrakcyjnych lokalizacjach oraz jego spółki zależne;
 • prywatny fundusz inwestycyjny, którego działalność opiera się na wysokiej mobilności kapitału i inwestycjach o dużej płynności nabywanych aktywów;
 • fundusz sekurytyzacyjny zajmujący się zakupem i windykacją portfeli wierzytelności o wartości nominalnej od kilku do kilkuset milionów złotych;
 • największą w Małopolsce firmę medyczną posiadającą prywatny szpital oraz sieć przychodni.
 • wyższą uczelnię prywatną o profilu lingwistycznym.

Budownictwo

Kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorstw prowadzących działalność w zakresie budownictwa. Doradztwo prawne bieżące oraz projektowe.

Do grona Klientów Kancelarii FK z satysfakcją możemy zaliczyć m.in.:

 • spółki z branży deweloperskiej prowadzące działalność na terenie Krakowa, Warszawy, Wrocławia, Zakopanego oraz innych gmin Małopolski;
 • spółkę będącą krajowym liderem w obsłudze powierzchni wystawienniczych
 • jednostki samorządu terytorialnego na terenie Małopolski.