Zespół

TOMASZ FRANKIEWICZ

Radca prawny. Wspólnik Zarządzający Kancelarii.
Wykształcenie:

 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Okręgowa Izba Radców Prawnych w Katowicach

Specjalizacja:

 • procesy inwestycyjne w sektorze nieruchomości
 • prawo spółek
 • prawo korporacyjne
 • prawo rynku kapitałowego
 • transakcje M&A
 • restrukturyzacje przedsiębiorstw
 • zajmuje stanowiska zarządcze i nadzorcze w spółkach kapitałowych i funduszach inwestycyjnych
 • posiada uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa

Języki obce:

 • angielski

Kontakt:
tomasz.frankiewicz@kancelariafk.pl

TOMASZ KAPELA

Radca prawny. Wspólnik Zarządzający Kancelarii.
Wykształcenie:

 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Okręgowa Izba Radców Prawnych w Katowicach

Specjalizacja:

 • postępowania cywilne
 • postępowania administracyjne w tym podatkowe i kontrolne oraz celne przed organami  I  i  II  Instancji
 • postępowania sądowo-administracyjne przez WSA i NSA
 • restrukturyzacja zadłużenia przedsiębiorstw
 • procesy prywatyzacyjne z udziałem Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego
 • procesy inwestycyjne
 • pełni funkcje w radach nadzorczych spółek kapitałowych

Kontakt:
tomasz.kapela@kancelariafk.pl

MARTA KOWALEWSKA

Radca prawny. Wspólnik Kancelarii.
Wykształcenie:

 • Wydział  Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie
 • Podyplomowe Studium Prawa Internetu w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej UJ
 • Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

Specjalizacja:

 • prawo spółek
 • umowy w obrocie gospodarczym
 • prawo rynku kapitałowego
 • negocjowanie i przygotowanie umów inwestycyjnych
 • audyty prawno-podatkowe
 • obsługa klientów zagranicznych
 • zajmuje stanowiska zarządcze i nadzorcze w spółkach kapitałowych

Języki obce:

 • angielski
 • włoski

Kontakt:
marta.kowalewska@kancelariafk.pl

DOMINIKA DRYJA – ADAMCZYK

Radca prawny. Wspólnik Kancelarii.
Wykształcenie:

 • Wydział  Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w  Krakowie
 • Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie
 • Studia podyplomowe Prawo Konkurencji w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej UJ

Specjalizacja:

 • prawo gospodarcze
 • obsługa korporacyjna
 • umowy w obrocie gospodarczym
 • prawo konkurencji i prawo własności przemysłowej
 • prawo pracy
 • reprezentacja w postępowaniach sądowych i administracyjnych
 • organizacja i prowadzenie szkoleń z zakresu prawa pracy i prawa gospodarczego
 • audyty prawne przedsiębiorstw pod transakcje inwestycyjne

Języki obce:

 • francuski

Kontakt:
dominika.adamczyk@kancelariafk.pl

JUSTYNA STROJEC

Radca prawny.
Wykształcenie:

 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
 • Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie

Specjalizacja:

 • prawo spółek handlowych
 • prawo pracy
 • prawo własności intelektualnej
 • prawo umów gospodarczych

Języki obce:

 • francuski
 • angielski

Kontakt:
justyna.strojec@kancelariafk.pl

TOMASZ PEREK

Adwokat
Wykształcenie:

 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Szkoła Prawa Amerykańskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Okręgowa Rada Adwokacka w Krakowie

Specjalizacja:

 • prawo gospodarcze ze szczególnym uwzględnieniem prawa umów
 • prawo spółek kapitałowych
 • prawo obrotu nieruchomościami
 • prawo karne gospodarcze

Języki obce:

 • angielski

Kontakt:
tomasz.perek@kancelariafk.pl

BEATA ZBOROWSKA

Radca prawny.
Wykształcenie:

 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
 • Okręgowa  Izba  Radców Prawnych w Krakowie

Specjalizacja:

 • prawo i postępowanie  cywilne
 • dochodzenie roszczeń odszkodowawczych za skutki wypadków komunikacyjnych
 • prawo autorskie
 • prawo upadłościowe
 • prawo pracy
 • negocjowanie kontraktów handlowych, w szczególności umów o roboty budowlane

Języki obce:

 • angielski

Kontakt:
beata.zborowska@kancelariafk.pl

JAKUB NICIEJA

Radca prawny.
Wykształcenie:

 • Wydział Prawa i Administracji Krakowskiej Szkoły Wyższej w Krakowie

Specjalizacja:

 • prawo spółek handlowych
 • prawo cywilne materialne i procesowe
 • obsługa inwestycji budowlanych

Języki obce:

 • angielski

Kontakt:
jakub.nicieja@kancelariafk.pl

DOMINIK DZIADOSZ

Radca prawny.
Wykształcenie:

 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie

Specjalizacja:

 • prawo gospodarcze, w szczególności prawo spółek i prawo nieruchomości
 • kompleksowa obsługa prawna krajowych i zagranicznych podmiotów gospodarczych
 • branża energetyczna, w tym rynek paliw oraz odnawialnych źródeł energii
 • audyty prawne w sektorze nieruchomości
 • branża automotive oraz sektor nowych technologii
 • postępowania sądowe i administracyjne
 • pełnił funkcję niezależnego przedstawiciela akcjonariuszy spółki prawa szwajcarskiego

Języki obce:

 • angielski

Kontakt:
dominik.dziadosz@kancelariafk.pl

KATARZYNA WAWRZEŃCZYK

Aplikant radcowski.
Wykształcenie:

 • Wydział Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
 • Od 2022 r. aplikantka radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie

Specjalizacja:

 • prawo gospodarcze
 • obsługa korporacyjna
 • prawo i postępowanie cywilne
 • umowy w obrocie gospodarczym

Języki obce:

 • angielski

Kontakt:
katarzyna.wawrzenczyk@kancelariafk.pl

WIKTORIA RYDZYK

Prawnik.
Wykształcenie:

 • Wydział Prawa Uniwersytetu SWPS w Warszawie
 • Studia doktoranckie w Instytucie Prawa na Uniwersytecie SWPS w Warszawie

Specjalizacja:

 • prawo gospodarcze
 • prawo spółek handlowych
 • prawo cywilne materialne i procesowe
 • umowy w obrocie gospodarczym

Języki obce:

 • angielski

Kontakt:
wiktoria.rydzyk@kancelariafk.pl

KATARZYNA WALENDOWSKA – GOSEK

Wykształcenie:

 • Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Odpowiada za całokształt spraw organizacyjnych i administracyjnych,  a także funkcjonowanie sekretariatu.  Nadzoruje rozliczenia z Klientami, sporządzanie raportów i sprawozdań wewnętrznych.

Języki obce:

 • angielski

Kontakt:
kancelaria@kancelariafk.plkatarzyna.walendowska@kancelariafk.pl