O kancelarii

Kancelaria FK – od rozpoczęcia działalności w roku 2006 – prowadzi stałe oraz projektowe doradztwo prawne na rzecz przedsiębiorców, koncentrując swój przedmiot działalności na obsłudze biznesu. Do grupy kilkudziesięciu Klientów Kancelarii FK należą zarówno duże zakłady produkcyjne, fundusze inwestycyjne, spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, jak i firmy prowadzące działalność usługową, finansową, transportową, budowlaną, energetyczną czy deweloperską. Obsługa prawna obrotu gospodarczego prowadzona jest na terenie całej Polski oraz poza jej granicami, także na rzecz Klientów zagranicznych.

Oś czasu

2019

Reprezentacja akcjonariuszy  spółki prowadzącej działalność w sektorze obrotu wierzytelnościami i windykacji w procesie podwyższenia kapitału przez inwestora kapitałowego obejmującego większościowy pakiet akcji

Odpowiedzialność za ruch przedsiębiorstwa/zakładu – reprezentacja procesowa w zakresie roszczeń odszkodowawczych

Doradztwo w zakresie roszczeń odszkodowawczych (choroby zawodowe) dla wiodących producentów w swoich branżach

Reprezentacja procesowa w zakresie wielomilionowych roszczeń odszkodowawczych (odpowiedzialność kontraktowa, deliktowa, roboty budowlane)

Zbiorowe prawo pracy (obsługa procesów rozwiązywania układów zbiorowych pracy oraz wprowadzania nowych warunków zatrudnienia)

2018

Doradztwo i kompleksowa obsługa prawna procesu restrukturyzacji zatrudnienia (duży przedsiębiorca)

Obsługa prawna transakcji obrotu nieruchomościami o znacznych wartościach

Reprezentacja procesowa w sporze z międzynarodową siecią wielkopowierzchniową, zakończona pomyślnym dla Klienta wyrokiem sądu II instancji

Likwidacja funduszu inwestycyjnego – przeprowadzenie procesu

Reprezentacja przed Komisją Nadzoru Finansowego

Reprezentacja mniejszościowych akcjonariuszy w procesie dezinwestycji czołowego operatora płatności elektronicznych w Polsce

Transgraniczne połączenie czterech spółek z o.o. (kompleksowa obsługa prawna procesu)

Squeeze out w spółce akcyjnej, będącej częścią jednej z największych grup aluminiowych w Europie Środkowo – Wschodniej  (kompleksowa obsługa prawna procesu)

2017

Postępowanie przed UOKIK i uzyskanie zgody na koncentrację przedsiębiorstw

Zawiązanie, kapitalizacja i obsługa  dwóch funduszy inwestycyjnych inwestujących na rynku nieruchomości mieszkaniowych

Uzyskanie korzystnego dla Klienta prawomocnego wyroku w sprawie o nierówne traktowanie i dyskryminację w zatrudnieniu (prawo pracy)

Korzystna dla Klienta reprezentacja w tzw. dużym procesie z udziałem globalnej międzynarodowej sieci handlowej

Reprezentacja Klienta w postępowaniu przed Sądem Najwyższym skutkująca oddaleniem skargi kasacyjnej przeciwnika

Wypracowanie stanowiska w zakresie sposobu realizacji prawa pierwokupu przy sądowym dochodzeniu roszczeń z umowy przedwstępnej

2016

Zawiązanie i obsługa funduszu nieruchomościowego

Zawiązanie , kapitalizacja ( 100 MIO ) i obsługa funduszu inwestycyjnego zamkniętego inwestującego w nieruchomości mieszkaniowe i komercyjne  na terenie Krakowa, Warszawy i Gdańska

Wygrany dla dewelopera proces sądowy związany z powstaniem marketu wielkopowierzchniowego

Wykup i likwidacja pierwszego w Polsce niepublicznego funduszu nieruchomościowego inwestującego w nieruchomości mieszkaniowe

Jako jedni z pierwszych przeprowadzamy procedurę PRE- PACK w postępowaniu upadłościowym

Korzystne dla Klienta umorzenie postępowań podatkowych w zakresie podatku VAT na łączną kwotę 10 mln

Reprezentacja przed Sądem Najwyższym w sprawie objętej wydaniem Zasady Prawnej (Uchwała składu 7 sędziów SN – rozstrzygająca istotne zagadnienie prawne i spór w orzecznictwie)

2015

Delisting spółki notowanej na GPW

Prospekt emisyjny

Wezwanie na akcje

Duże emisje obligacji polskich i cypryjskich

Uzyskanie 9 precedensowych wyroków przed NSA w sprawie preferencyjnej stawki podatku akcyzowego od olejów opałowych

Postępowanie przed UOKIK i uzyskanie zgody na koncentrację przedsiębiorstw

2014

Zawiązanie i obsługa pierwszego w Polsce  funduszu inwestycyjnego zamkniętego inwestującego w prestiżowe nieruchomości  mieszkaniowe w Krakowie

Obsługa prawna procesów związanych z wykorzystaniem praw własności intelektualnej na rzecz spółki z grupy właściciela oraz dystrybutora odżywek dla sportowców

2013

Obsługa prawna wewnętrznych procesów reorganizacyjnych

Zakończona sukcesem Klienta obsługa prawna procesów sądowych z byłymi członka zarządu spółki kapitałowej

Wyróżnienie w IX Rankingu kancelarii prawnych Dziennika Gazeta Prawna

Uzyskanie i realizacja zabezpieczenia w procesie z tyt. zwalczania nieuczciwej konkurencji na rzecz lidera w branży odżywek dla sportowców i suplementów diety (fmcg)

2012

Kompleksowe doradztwo prawne w zakresie zarządzania HR oraz polityką personalną w branży Automotive

Wykonanie kilkunastu audytów pod transakcje inwestycyjne

2011

Umowa Inwestycyjna – inwestycja w spółkę zajmującą się zakupem i windykacją portfeli wierzytelności o wartości nominalnej od kilku do kilkuset milionów złotych

Obsługa prawna transakcji nabycia od Skarbu Państwa 10.935 udziałów spółki przez NFI

Obsługa prawna transakcji akwizycyjnych dla ogólnopolskiej Agencji Ochrony

Doradztwo prawne w zakresie debiutu giełdowego – potentata w zakresie sprzedaży biletów lotniczych

Obsługa prawna programu opcji menedżerskich na rzecz producenta jachtów

2010

Obsługa prawna transakcji nabycia od Skarbu Państwa 85 % akcji (25.330.000 akcji) spółki w branży drzewnej. Wartość transakcji – pow. 65.000.000 PLN

Obsługa prawna procesu nabycia pakietu udziałów spółki przez inwestora branżowego, wiodącą niemiecką firmę doradztwa personalnego

Przeniesienie pozwolenia na utworzenie uczelni niepublicznej i praw założycielskich do Wyższej Szkoły Lingwistycznej

Kompleksowe doradztwo prawne w zakresie zarządzania HR oraz polityką personalną w branży Automotive

Obsługa prawna programu opcji menedżerskich

Doradztwo prawne w zakresie restrukturyzacji pionu menedżerskiego na rzecz spółki inżynierskiej

doradztwo w zakresie kontraktów na organizację mega loterii audioteksowej (SMS) o wartość nagród powyżej 6.000.000 PLN

Obsługa prawna procesu emisji obligacji na łączna kwotę 90.000.000 PLN

Obsługa prawna procesu restrukturyzacji zadłużenia z tytułu opcji walutowych wraz z procesem optymalizacji podatkowej wydatku poniesionego na spłatę zobowiązania z tytułu opcji walutowych. Wartość transakcji (1): 19.000.000 PLN; wartość transakcji (2) – 43.000.000 PLN

Obsługa prawna procesu emisji obligacji przez spółkę na łączną kwotę 5.000.000 PLN

Obsługa prawna procesu skupu akcji własnych; opracowanie programu skupu akcji własnych wartość transakcji – 30.000.000 PLN

Obsługa prawna procesu utworzenia Funduszu Private Equity – aktywa o wartości 216.000.000 PLN

Obsługa prawna procesu podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 58.000.000 PLN

Obsługa prawna procesu emisji obligacji na kwotę 100.000.000 PLN

2008-2009

Obsługa prawna procesu optymalizacji zatrudnienia w branży Automotive

Doradztwo w zakresie likwidacji spółki z o.o. w aspekcie zarządzania personelem w Grupie Kapitałowej

Przekształcenia kapitałowe w obszarze potentata branży TSL

Obsługa prawna procesu skupu akcji własnych; opracowanie programu skupu akcji własnych; wartość transakcji 20.000.000,00 PLN

Obsługa Inwestycji budowy Apartamentowca „Gorące Źródła” w Zakopanem na rzecz spółki deweloperskiej

Obsługa prawna umowy na przygotowanie i prowadzenie loterii audiotekstowej dla wiodącego operatora telefonii cyfrowej

Doradztwo prawne w zakresie nieruchomości dla banku, na potrzeby budowy sieci placówek banku

Obsługa prawna dużej inwestycji deweloperskiej

2007-2008

Obsługa prawna procesu nabycia spółki medycznej przez inwestora finansowego

Przekształcenie medycznej sp. z o.o. w spółkę akcyjną. Wartość transakcji – pow. 16.000.000 PLN

Obsługa prawna transakcji nabycia nieruchomości oraz budowy szpitala na rzecz spółki medycznej

Kompleksowa obsługa prawna procesu wejścia inwestorów finansowych do spółki produkującej jachty

Doradztwo prawne w zakresie działalności inwestycyjnej – markety wielkopowierzchniowe.

Obsługa prawna procesów związanych z wykorzystaniem praw własności intelektualnej na rzecz spółki z grupy właściciela oraz dystrybutora produktów marek luksusowych.

2006

Obsługa prawna procesów restrukturyzacji spółki hutniczej (huta)

Obsługa prawna wykupu menedżerskiego spółki z grupy odzieżowej

2005

Obsługa gminy (małopolska)

Zobacz więcej