Kariera

Dlaczego warto podjąć z nami współpracę?

KancelariaFK oferuje możliwość współpracy adresowaną do radców prawnych, aplikantów radcowskich, absolwentów Wydziału Prawa oraz wyróżniających się studentów ostatnich lat studiów, zainteresowanych wykorzystaniem zdobytej już wiedzy merytorycznej – w zakresie obsługi prawnej przedsiębiorców. Oferta jest skierowana wyłącznie do osób zainteresowanych prawem cywilnym i gospodarczym oraz posiadających umiejętności redagowania umów, sporządzania pism procesowych i środków odwoławczych, wyszukiwania oraz analizowania orzecznictwa dla wskazanych przypadków a także dokładnych i chętnych do uczestnictwa w dynamicznych projektach, dla których Prawo to nie tylko wiedza, ale także pasja i wyzwanie.

Osoby zainteresowane nawiązaniem współpracy z KancelariąFK oraz spełniające powyższe kryteria – prosimy o nadesłanie CV wraz z klauzulą upoważniającą do przetwarzania danych osobowych na poniższy adres mailowy KancelariiFK podając w tytule wiadomości e-mail hasło „współpraca”: kancelaria@kancelariafk.pl