Branże

Przemysł

Zobacz

Automotive

Zobacz

Energetyka

Zobacz

Fmcg

Zobacz

Nieruchomości

Zobacz

Nowe technologie

Zobacz

Transport

Zobacz

Rynek kapitałowy

Zobacz

Budownictwo

Zobacz

Przemysł

Kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorstw należących do sektora przemysłu ciężkiego. Doradztwo prawne bieżące oraz projektowe. Doradztwo w zakresie  obsługi procesów restrukturyzacji zadłużenia przedsiębiorstw produkcyjnych w upadłości lub zagrożonych upadłością.

Do grona Klientów Kancelarii FK z satysfakcją możemy zaliczyć m.in.:

 • spółki należące do holdingu funkcjonującego w przemyśle drzewnym - lidera w branży zajmującej się projektowaniem, produkcją oraz dystrybucją mebli i sklejki, handlem tarcicą oraz płytami drewnopochodnymi - w tym największy krajowy producent wyrobów sklejkowych oraz spółka giełdowa jako podmiot dominujący w Grupie;
 • jednego z największych w Polsce dostawców architektonicznych systemów profili aluminiowych, będącego częścią jednej z największych grup aluminiowych w Europie Środkowej i Wschodniej, zajmującej się również usługowym tłoczeniem, malowaniem i obróbką profili aluminiowych;
 • największego w Polsce producenta naczyń emaliowanych;
 • przedsiębiorstwa reprezentujące przemysł odlewniczy, hutniczy, chemiczny, elektroniczny, elektromaszynowy, precyzyjny, wysokiej technologii, spożywczy, jak również inne gałęzie przemysłu;
 • spółki prowadzące specjalistyczną działalność produkcyjną w strefach ekonomicznych, w tym podstrefach: Sosnowiecko - Dąbrowskiej, Jastrzębsko – Żorskiej, Tyskiej i Gliwickiej.

Automotive

Kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorstw należących do sektora Automotive, prowadzących działalność produkcyjną  oraz  dystrybucyjną. Doradztwo prawne bieżące oraz projektowe.

Do grona Klientów Kancelarii FK z satysfakcją możemy zaliczyć m.in.:

 • spółki należące do światowego międzynarodowego koncernu z branży automotive zajmujące się w Polsce m.in. produkcją elementów oraz części samochodowych;
 • jedną z największych firm motoryzacyjnych w Małopolsce, dealera marek: Fiat, Fiat Professional, Alfa Romeo, Abarth, Lancia, Hyundai, Iveco oraz Piaggio;
 • spółkę należącą do światowego międzynarodowego koncernu azjatyckiego producenta i dystrybutora części samochodowych;

Energetyka

Kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorstw prowadzących działalność w branży energetycznej. Doradztwo prawne bieżące oraz projektowe.

Do grona Klientów Kancelarii FK z satysfakcją możemy zaliczyć m.in.:

 • grupę kapitałową składającą się z siedmiu firm, z których każda działa na rynku paliwowo energetycznym, w tym spółka matka notowana na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie
 • grupę spółek inwestujących w Polsce na rynku odnawialnych źródeł energii - elektrownie fotowoltaiczne

Fmcg

Kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorstw należących do sektora FMCG, prowadzących działalność produkcyjną i handlową. Doradztwo prawne bieżące oraz projektowe.

Do grona Klientów Kancelarii FK z satysfakcją możemy zaliczyć m.in.:

 • potentata w branży spożywczej i handlowej, lidera sektora w Europie Środkowo-Wschodniej, prowadzącego rozbudowaną międzynarodową działalność handlową na terenie całego świata, właściciela licznych znanych marek i znaków towarowych.
 • producenta oraz dystrybutora suplementów diety i środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego.

Nieruchomości

Kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorstw prowadzących działalność na rynku nieruchomości. Doradztwo prawne bieżące oraz projektowe.

Do grona Klientów Kancelarii FK z satysfakcją możemy zaliczyć m.in.:

 • firmę zarządzającą, będącą wiodącym inwestorem dwóch Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych prowadzących operacyjną działalność spółek celowych obu Funduszy i za pośrednictwem spółek celowych inwestującym w poszczególne projekty nieruchomościowe na terenie największych miast w Polsce, głównie Krakowa, Warszawy, Gdańska, Wrocławia, w najbardziej prestiżowych lokalizacjach.
 • Spółkę inwestycyjną aktywnie działającą na rynku od 9 lat - inwestującą i zarządzającą szeregiem inwestycji w szczególności obejmujących: renowacje i rozbudowę zabytkowych kamienic a także budowę nowoczesnych budynków mieszkalnych od podstaw - na terenie największych miast w Polsce, (Kraków, Warszawa, Gdańsk, Wrocław) w najbardziej prestiżowych lokalizacjach i dzielnicach.

Nowe technologie

Kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorstw należących do sektora Nowych Technologii,  prowadzących działalność operacyjną na terenie Polski i poza jej granicami. Doradztwo prawne bieżące oraz projektowe.

Do grona Klientów Kancelarii FK z satysfakcją możemy zaliczyć m.in.:

 • podmioty realizujące projekty inwestycyjne w obszarze odnawialnych źródeł energii w tym farmy wiatrowe i alternatywne źródła energii elektrycznej;
 • znaną krakowską spółkę prowadzącą działalność inżynieryjno – budowlaną;
 • spółkę z obszaru mobilnych technologii, wiodącego organizatora loterii sms–owych dla operatorów sieci komórkowych;
 • spółkę notowaną na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie funkcjonującą na rynku kartograficznym oraz mobilnych technologii.

Transport

Kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorstw należących do sektora TSL, prowadzących działalność transportową i spedycyjną. Doradztwo prawne bieżące oraz projektowe.

Do grona Klientów Kancelarii FK z satysfakcją możemy zaliczyć m.in.:

 • potentata w branży transportowo-spedycyjnej (transport międzynarodowy i spedycja), prowadzącego działalność także w zakresie sprzedaży hurtowej i detalicznej paliw płynnych;

Rynek kapitałowy

Doradztwo prawne bieżące oraz projektowe w zakresie prawa rynku kapitałowego.  

Do grona Klientów Kancelarii FK z satysfakcją możemy zaliczyć m.in.:

 • fundusz inwestycyjny notowany na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie, którego aktywa stanowią m.in. nieruchomości o bardzo atrakcyjnych lokalizacjach oraz jego spółki zależne;
 • prywatny fundusz inwestycyjny, którego działalność opiera się na wysokiej mobilności kapitału i inwestycjach o dużej płynności nabywanych aktywów;
 • fundusz sekurytyzacyjny zajmujący się zakupem i windykacją portfeli wierzytelności o wartości nominalnej od kilku do kilkuset milionów złotych;
 • największą w Małopolsce firmę medyczną posiadającą prywatny szpital oraz sieć przychodni.
 • wyższą uczelnię prywatną o profilu lingwistycznym.

Budownictwo

Kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorstw prowadzących działalność w zakresie budownictwa. Doradztwo prawne bieżące oraz projektowe.

Do grona Klientów Kancelarii FK z satysfakcją możemy zaliczyć m.in.:

 • spółki z branży deweloperskiej prowadzące działalność na terenie Krakowa, Warszawy, Wrocławia, Zakopanego oraz innych gmin Małopolski;
 • spółkę będącą krajowym liderem w obsłudze powierzchni wystawienniczych
 • jednostki samorządu terytorialnego na terenie Małopolski.

Oś czasu

2019

Reprezentacja akcjonariuszy  spółki prowadzącej działalność w sektorze obrotu wierzytelnościami i windykacji w procesie podwyższenia kapitału przez inwestora kapitałowego obejmującego większościowy pakiet akcji

Odpowiedzialność za ruch przedsiębiorstwa/zakładu – reprezentacja procesowa w zakresie roszczeń odszkodowawczych

Doradztwo w zakresie roszczeń odszkodowawczych (choroby zawodowe) dla wiodących producentów w swoich branżach

Reprezentacja procesowa w zakresie wielomilionowych roszczeń odszkodowawczych (odpowiedzialność kontraktowa, deliktowa, roboty budowlane)

Zbiorowe prawo pracy (obsługa procesów rozwiązywania układów zbiorowych pracy oraz wprowadzania nowych warunków zatrudnienia)

2018

Doradztwo i kompleksowa obsługa prawna procesu restrukturyzacji zatrudnienia (duży przedsiębiorca)

Obsługa prawna transakcji obrotu nieruchomościami o znacznych wartościach

Reprezentacja procesowa w sporze z międzynarodową siecią wielkopowierzchniową, zakończona pomyślnym dla Klienta wyrokiem sądu II instancji

Likwidacja funduszu inwestycyjnego – przeprowadzenie procesu

Reprezentacja przed Komisją Nadzoru Finansowego

Reprezentacja mniejszościowych akcjonariuszy w procesie dezinwestycji czołowego operatora płatności elektronicznych w Polsce

Transgraniczne połączenie czterech spółek z o.o. (kompleksowa obsługa prawna procesu)

Squeeze out w spółce akcyjnej, będącej częścią jednej z największych grup aluminiowych w Europie Środkowo – Wschodniej  (kompleksowa obsługa prawna procesu)

2017

Postępowanie przed UOKIK i uzyskanie zgody na koncentrację przedsiębiorstw

Zawiązanie, kapitalizacja i obsługa  dwóch funduszy inwestycyjnych inwestujących na rynku nieruchomości mieszkaniowych

Uzyskanie korzystnego dla Klienta prawomocnego wyroku w sprawie o nierówne traktowanie i dyskryminację w zatrudnieniu (prawo pracy)

Korzystna dla Klienta reprezentacja w tzw. dużym procesie z udziałem globalnej międzynarodowej sieci handlowej

Reprezentacja Klienta w postępowaniu przed Sądem Najwyższym skutkująca oddaleniem skargi kasacyjnej przeciwnika

Wypracowanie stanowiska w zakresie sposobu realizacji prawa pierwokupu przy sądowym dochodzeniu roszczeń z umowy przedwstępnej

2016

Zawiązanie i obsługa funduszu nieruchomościowego

Zawiązanie , kapitalizacja ( 100 MIO ) i obsługa funduszu inwestycyjnego zamkniętego inwestującego w nieruchomości mieszkaniowe i komercyjne  na terenie Krakowa, Warszawy i Gdańska

Wygrany dla dewelopera proces sądowy związany z powstaniem marketu wielkopowierzchniowego

Wykup i likwidacja pierwszego w Polsce niepublicznego funduszu nieruchomościowego inwestującego w nieruchomości mieszkaniowe

Jako jedni z pierwszych przeprowadzamy procedurę PRE- PACK w postępowaniu upadłościowym

Korzystne dla Klienta umorzenie postępowań podatkowych w zakresie podatku VAT na łączną kwotę 10 mln

Reprezentacja przed Sądem Najwyższym w sprawie objętej wydaniem Zasady Prawnej (Uchwała składu 7 sędziów SN – rozstrzygająca istotne zagadnienie prawne i spór w orzecznictwie)

2015

Delisting spółki notowanej na GPW

Prospekt emisyjny

Wezwanie na akcje

Duże emisje obligacji polskich i cypryjskich

Uzyskanie 9 precedensowych wyroków przed NSA w sprawie preferencyjnej stawki podatku akcyzowego od olejów opałowych

Postępowanie przed UOKIK i uzyskanie zgody na koncentrację przedsiębiorstw

2014

Zawiązanie i obsługa pierwszego w Polsce  funduszu inwestycyjnego zamkniętego inwestującego w prestiżowe nieruchomości  mieszkaniowe w Krakowie

Obsługa prawna procesów związanych z wykorzystaniem praw własności intelektualnej na rzecz spółki z grupy właściciela oraz dystrybutora odżywek dla sportowców

2013

Obsługa prawna wewnętrznych procesów reorganizacyjnych

Zakończona sukcesem Klienta obsługa prawna procesów sądowych z byłymi członka zarządu spółki kapitałowej

Wyróżnienie w IX Rankingu kancelarii prawnych Dziennika Gazeta Prawna

Uzyskanie i realizacja zabezpieczenia w procesie z tyt. zwalczania nieuczciwej konkurencji na rzecz lidera w branży odżywek dla sportowców i suplementów diety (fmcg)

2012

Kompleksowe doradztwo prawne w zakresie zarządzania HR oraz polityką personalną w branży Automotive

Wykonanie kilkunastu audytów pod transakcje inwestycyjne

2011

Umowa Inwestycyjna – inwestycja w spółkę zajmującą się zakupem i windykacją portfeli wierzytelności o wartości nominalnej od kilku do kilkuset milionów złotych

Obsługa prawna transakcji nabycia od Skarbu Państwa 10.935 udziałów spółki przez NFI

Obsługa prawna transakcji akwizycyjnych dla ogólnopolskiej Agencji Ochrony

Doradztwo prawne w zakresie debiutu giełdowego – potentata w zakresie sprzedaży biletów lotniczych

Obsługa prawna programu opcji menedżerskich na rzecz producenta jachtów

2010

Obsługa prawna transakcji nabycia od Skarbu Państwa 85 % akcji (25.330.000 akcji) spółki w branży drzewnej. Wartość transakcji – pow. 65.000.000 PLN

Obsługa prawna procesu nabycia pakietu udziałów spółki przez inwestora branżowego, wiodącą niemiecką firmę doradztwa personalnego

Przeniesienie pozwolenia na utworzenie uczelni niepublicznej i praw założycielskich do Wyższej Szkoły Lingwistycznej

Kompleksowe doradztwo prawne w zakresie zarządzania HR oraz polityką personalną w branży Automotive

Obsługa prawna programu opcji menedżerskich

Doradztwo prawne w zakresie restrukturyzacji pionu menedżerskiego na rzecz spółki inżynierskiej

doradztwo w zakresie kontraktów na organizację mega loterii audioteksowej (SMS) o wartość nagród powyżej 6.000.000 PLN

Obsługa prawna procesu emisji obligacji na łączna kwotę 90.000.000 PLN

Obsługa prawna procesu restrukturyzacji zadłużenia z tytułu opcji walutowych wraz z procesem optymalizacji podatkowej wydatku poniesionego na spłatę zobowiązania z tytułu opcji walutowych. Wartość transakcji (1): 19.000.000 PLN; wartość transakcji (2) – 43.000.000 PLN

Obsługa prawna procesu emisji obligacji przez spółkę na łączną kwotę 5.000.000 PLN

Obsługa prawna procesu skupu akcji własnych; opracowanie programu skupu akcji własnych wartość transakcji – 30.000.000 PLN

Obsługa prawna procesu utworzenia Funduszu Private Equity – aktywa o wartości 216.000.000 PLN

Obsługa prawna procesu podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 58.000.000 PLN

Obsługa prawna procesu emisji obligacji na kwotę 100.000.000 PLN

2008-2009

Obsługa prawna procesu optymalizacji zatrudnienia w branży Automotive

Doradztwo w zakresie likwidacji spółki z o.o. w aspekcie zarządzania personelem w Grupie Kapitałowej

Przekształcenia kapitałowe w obszarze potentata branży TSL

Obsługa prawna procesu skupu akcji własnych; opracowanie programu skupu akcji własnych; wartość transakcji 20.000.000,00 PLN

Obsługa Inwestycji budowy Apartamentowca „Gorące Źródła” w Zakopanem na rzecz spółki deweloperskiej

Obsługa prawna umowy na przygotowanie i prowadzenie loterii audiotekstowej dla wiodącego operatora telefonii cyfrowej

Doradztwo prawne w zakresie nieruchomości dla banku, na potrzeby budowy sieci placówek banku

Obsługa prawna dużej inwestycji deweloperskiej

2007-2008

Obsługa prawna procesu nabycia spółki medycznej przez inwestora finansowego

Przekształcenie medycznej sp. z o.o. w spółkę akcyjną. Wartość transakcji – pow. 16.000.000 PLN

Obsługa prawna transakcji nabycia nieruchomości oraz budowy szpitala na rzecz spółki medycznej

Kompleksowa obsługa prawna procesu wejścia inwestorów finansowych do spółki produkującej jachty

Doradztwo prawne w zakresie działalności inwestycyjnej – markety wielkopowierzchniowe.

Obsługa prawna procesów związanych z wykorzystaniem praw własności intelektualnej na rzecz spółki z grupy właściciela oraz dystrybutora produktów marek luksusowych.

2006

Obsługa prawna procesów restrukturyzacji spółki hutniczej (huta)

Obsługa prawna wykupu menedżerskiego spółki z grupy odzieżowej

2005

Obsługa gminy (małopolska)

Zobacz więcej

Specjalizacje

Postępowania sporne

Zobacz

Prawo konkurencji

Zobacz

Umowy w obrocie gospodarczym

Zobacz

Prawo pracy

Zobacz

Procesy restrukturyzacyjne

Zobacz

Doradztwo korporacyjne

Zobacz

Podatki

Zobacz

Inwestycje i transakcje

Zobacz

Postępowania sporne

specjalizacja w usługach prawnych na rzecz przedsiębiorców w następującym zakresie:

 • reprezentacja w postępowaniach sądowych i przedsądowych
 • prowadzenie mediacji i reprezentacja w postępowaniach arbitrażowych
 • reprezentacja przed Sądem Najwyższym
 • reprezentacja w postępowaniach zabezpieczających i egzekucyjnych
 • reprezentacja w postępowaniach pojednawczych
 • reprezentacja przed WSA i NSA
 • analiza przedprocesowa i budowanie strategii procesowej

Prawo konkurencji

specjalizacja w reprezentacji przedsiębiorców w następującym zakresie:

 • doradztwo antymonopolowe we wszelkich aspektach działalności gospodarczej Klienta
 • reprezentacja w prowadzeniu postępowań w zakresie zgody na koncentrację
 • eliminacja ryzyka nadużycia pozycji dominującej
 • ocena prawna horyzontalnych oraz wertykalnych porozumień handlowych
 • doradztwo w zakresie porozumień cenowych, w tym regulaminów promocji i regulaminów sprzedaży
 • doradztwo w zakresie niedozwolonych klauzul umownych
 • nieuczciwa konkurencja – doradztwo oraz reprezentacja w zakresie nieuczciwych praktyk kupieckich

Umowy w obrocie gospodarczym

specjalizacja w tworzeniu, weryfikacji oraz negocjacji umów w obrocie gospodarczym w następującym zakresie:

 • kontrakty w branżach budowlanych, deweloperskich, produkcyjnych i handlowych
 • umowy z zakresu zakupu linii technologicznych i ich rozruchu
 • umowy handlowe
 • umowy marketingowe i licencyjne
 • umowy dystrybucyjne (w tym sieci dystrybucji), agencyjne i franchising
 • umowy wdrożeniowe
 • umowy z dostawcami mediów
 • kontakty wykonawcze i umowy dostaw / sprzedaży
 • umowy ramowe i OWU

Prawo pracy

specjalizacja w reprezentacji dużych przedsiębiorców w następującym zakresie:

 • indywidualne prawo pracy
 • zbiorowe prawo pracy
 • tworzenie i optymalizacja struktury zatrudnienia
 • doradztwo w procesach restrukturyzacji zatrudnienia
 • tworzenie i weryfikacja polityk oraz regulaminów wewnętrznych
 • wyspecjalizowane doradztwo w zakresie czasu pracy i elastycznych form zatrudnienia
 • reprezentacja w sporach pracowniczych (indywidualnych i zbiorowych)
 • reprezentacja w kontaktach ze związkami zawodowymi
 • doradztwo wsporach zbiorowych oraz w tworzeniu i zmianie układów zbiorowych i regulaminów wewnętrznych
 • reprezentacja przed organami PIP
 • doradztwo w zakresie zapobiegania mobbingowi i dyskryminacji w zatrudnieniu, ochrona dóbr osobistych w stosunkach pracy
 • tworzenie i weryfikacja programów motywacyjnych dla menadżerów
 • kontrakty menedżerskie
 • szkolenia dla kadry kierowniczej

Procesy restrukturyzacyjne

uczestniczymy i zapewniamy kompleksową asystę prawną w zakresie szeroko pojętej restrukturyzacji przedsiębiorstw. Doradzamy w szczególności w:

 • restrukturyzacji grup kapitałowych
 • restrukturyzacji zadłużenia w stosunku do wielu wierzycieli
 • restrukturyzacji zadłużenia finansowego
 • przeprowadzenia procedury "pre-pack"
 • badania oceny ryzyk prawnych dotychczasowej działalności
 • łączenia spółek krajowych lub w procedurze trans-granicznego łączenia podmiotów
 • podziale spółek
 • przekształceniach
 • w procesach prywatyzacyjnych przedsiębiorstw państwowych
 • w postępowaniach restrukturyzacyjnych na podstawie ustawy z dnia 15 maja 2015 Prawo restrukturyzacyjne
 • postępowania upadłościowych na podstawie ustawy z dnia 23 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe

Doradztwo korporacyjne

specjalizacja w stałej i doraźnej obsłudze spółek kapitałowych:

 • obsługa bieżącego funkcjonowania podmiotów gospodarczych
 • zakładanie spółek, w tym spółek prawa obcego
 • opracowywanie dokumentów korporacyjnych m.in. umów, statutów, regulaminów i uchwał
 • weryfikacja wewnętrznych regulacji, polityk i regulaminów
 • obsługa organów spółek - rad nadzorczych, walnych zgromadzeń, zgromadzeń wspólników
 • relacje inwestorskie
 • obowiązki informacyjne spółek publicznych
 • reprezentacja przed Komisją Nadzoru Finansowego
 • doradztwo w procesie upubliczniania i delistingu spółek

Podatki

specjalizacja w szeroko pojętym prawie podatkowym

 • CIT, PIT, VAT, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od nieruchomości, akcyza
 • reprezentacja przed organami skarbowymi i kontroli skarbowej
 • bieżące doradztwo transakcyjne oraz w toku procesów restrukturyzacyjnych i akwizycyjnych
 • wnioski o wydanie indywidualnych interpretacji prawa podatkowego
  postępowania karne skarbowe
 • audyty podatkowe przedsiębiorstw
 • ceny transferowe
 • międzynarodowe prawo podatkowe

Inwestycje i transakcje

stałe uczestnictwo w projektach naszych Klientów, w szczególności poprzez:

 • audyty prawne przedsiębiorstw, zorganizowanych części, składników majątku - procesy due dilligence obejmujące  wybrane lub wszystkie aspekty prawne, współpraca z biegłymi rewidentami i licencjonowanymi rzeczoznawcami majątkowymi, zakładanie spółek celowych (SPV) i wyposażanie ich w majątek
 • reprezentacja w negocjacjach - reprezentacja obejmująca aspekty negocjacyjne uzgodnione z Klientem, powiernicze nabywanie składników majątkowych, współpraca z mediatorami
 • strukturalizacja transakcji - obejmująca aspekty podatkowe i płynnościowe, gwarancje i zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań, współpraca i doradztwo w zakresie pozyskiwania kapitału, zawiązywanie spółek prawa handlowego, funduszy inwestycyjnych (FIZ, FIZAN)
 • M&A, fuzje i przejęcia - audyty przedtransakcyjne, reprezentacja w negocjacjach, przygotowanie kompleksowych dokumentów transakcyjnych, weryfikacja warunków realizacji transakcji
 • umowy inwestycyjne - doradztwo i negocjacje warunków kontraktowych w aspektach biznesowych, bezpieczeństwa prawnego i podatkowego, obsługa wszystkich prawnych i podatkowych aspektów transakcyjnych i potransakcyjnych
 • obsługa procesu finansowania inwestycji - doradztwo zakresie form pozyskania kapitału, negocjacje, sporządzanie i weryfikacja dokumentacji związanej z finansowaniem dłużnym, weryfikacja zabezpieczeń, doradztwo w zakresie wyboru i zasad współpracy z bankami, towarzystwami ubezpieczeń, towarzystwami funduszy inwestycyjnych