Branże

Przemysł

Zobacz

Automotive

Zobacz

Energetyka

Zobacz

Fmcg

Zobacz

Nieruchomości

Zobacz

Nowe technologie

Zobacz

Transport

Zobacz

Rynek kapitałowy

Zobacz

Budownictwo

Zobacz

Przemysł

Kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorstw należących do sektora przemysłu ciężkiego. Doradztwo prawne bieżące oraz projektowe. Doradztwo w zakresie  obsługi procesów restrukturyzacji zadłużenia przedsiębiorstw produkcyjnych w upadłości lub zagrożonych upadłością.

Do grona Klientów Kancelarii FK z satysfakcją możemy zaliczyć m.in.:

 • spółki należące do holdingu funkcjonującego w przemyśle drzewnym - lidera w branży zajmującej się projektowaniem, produkcją oraz dystrybucją mebli i sklejki, handlem tarcicą oraz płytami drewnopochodnymi - w tym największy krajowy producent wyrobów sklejkowych oraz spółka giełdowa jako podmiot dominujący w Grupie;
 • jednego z największych w Polsce dostawców architektonicznych systemów profili aluminiowych, będącego częścią jednej z największych grup aluminiowych w Europie Środkowej i Wschodniej, zajmującej się również usługowym tłoczeniem, malowaniem i obróbką profili aluminiowych;
 • największego w Polsce producenta naczyń emaliowanych;
 • przedsiębiorstwa reprezentujące przemysł odlewniczy, hutniczy, chemiczny, elektroniczny, elektromaszynowy, precyzyjny, wysokiej technologii, spożywczy, jak również inne gałęzie przemysłu;
 • spółki prowadzące specjalistyczną działalność produkcyjną w strefach ekonomicznych, w tym podstrefach: Sosnowiecko - Dąbrowskiej, Jastrzębsko – Żorskiej, Tyskiej i Gliwickiej.

Automotive

Kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorstw należących do sektora Automotive, prowadzących działalność produkcyjną  oraz  dystrybucyjną. Doradztwo prawne bieżące oraz projektowe.

Do grona Klientów Kancelarii FK z satysfakcją możemy zaliczyć m.in.:

 • spółki należące do światowego międzynarodowego koncernu z branży automotive zajmujące się w Polsce m.in. produkcją elementów oraz części samochodowych;
 • jedną z największych firm motoryzacyjnych w Małopolsce, dealera marek: Fiat, Fiat Professional, Alfa Romeo, Abarth, Lancia, Hyundai, Iveco oraz Piaggio;
 • spółkę należącą do światowego międzynarodowego koncernu azjatyckiego producenta i dystrybutora części samochodowych;

Energetyka

Kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorstw prowadzących działalność w branży energetycznej. Doradztwo prawne bieżące oraz projektowe.

Do grona Klientów Kancelarii FK z satysfakcją możemy zaliczyć m.in.:

 • grupę kapitałową składającą się z siedmiu firm, z których każda działa na rynku paliwowo energetycznym, w tym spółka matka notowana na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie
 • grupę spółek inwestujących w Polsce na rynku odnawialnych źródeł energii - elektrownie fotowoltaiczne

Fmcg

Kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorstw należących do sektora FMCG, prowadzących działalność produkcyjną i handlową. Doradztwo prawne bieżące oraz projektowe.

Do grona Klientów Kancelarii FK z satysfakcją możemy zaliczyć m.in.:

 • potentata w branży spożywczej i handlowej, lidera sektora w Europie Środkowo-Wschodniej, prowadzącego rozbudowaną międzynarodową działalność handlową na terenie całego świata, właściciela licznych znanych marek i znaków towarowych.
 • producenta oraz dystrybutora suplementów diety i środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego.

Nieruchomości

Kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorstw prowadzących działalność na rynku nieruchomości. Doradztwo prawne bieżące oraz projektowe.

Do grona Klientów Kancelarii FK z satysfakcją możemy zaliczyć m.in.:

 • firmę zarządzającą, będącą wiodącym inwestorem dwóch Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych prowadzących operacyjną działalność spółek celowych obu Funduszy i za pośrednictwem spółek celowych inwestującym w poszczególne projekty nieruchomościowe na terenie największych miast w Polsce, głównie Krakowa, Warszawy, Gdańska, Wrocławia, w najbardziej prestiżowych lokalizacjach.
 • Spółkę inwestycyjną aktywnie działającą na rynku od 9 lat - inwestującą i zarządzającą szeregiem inwestycji w szczególności obejmujących: renowacje i rozbudowę zabytkowych kamienic a także budowę nowoczesnych budynków mieszkalnych od podstaw - na terenie największych miast w Polsce, (Kraków, Warszawa, Gdańsk, Wrocław) w najbardziej prestiżowych lokalizacjach i dzielnicach.

Nowe technologie

Kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorstw należących do sektora Nowych Technologii,  prowadzących działalność operacyjną na terenie Polski i poza jej granicami. Doradztwo prawne bieżące oraz projektowe.

Do grona Klientów Kancelarii FK z satysfakcją możemy zaliczyć m.in.:

 • podmioty realizujące projekty inwestycyjne w obszarze odnawialnych źródeł energii w tym farmy wiatrowe i alternatywne źródła energii elektrycznej;
 • znaną krakowską spółkę prowadzącą działalność inżynieryjno – budowlaną;
 • spółkę z obszaru mobilnych technologii, wiodącego organizatora loterii sms–owych dla operatorów sieci komórkowych;
 • spółkę notowaną na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie funkcjonującą na rynku kartograficznym oraz mobilnych technologii.

Transport

Kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorstw należących do sektora TSL, prowadzących działalność transportową i spedycyjną. Doradztwo prawne bieżące oraz projektowe.

Do grona Klientów Kancelarii FK z satysfakcją możemy zaliczyć m.in.:

 • potentata w branży transportowo-spedycyjnej (transport międzynarodowy i spedycja), prowadzącego działalność także w zakresie sprzedaży hurtowej i detalicznej paliw płynnych;

Rynek kapitałowy

Doradztwo prawne bieżące oraz projektowe w zakresie prawa rynku kapitałowego.  

Do grona Klientów Kancelarii FK z satysfakcją możemy zaliczyć m.in.:

 • fundusz inwestycyjny notowany na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie, którego aktywa stanowią m.in. nieruchomości o bardzo atrakcyjnych lokalizacjach oraz jego spółki zależne;
 • prywatny fundusz inwestycyjny, którego działalność opiera się na wysokiej mobilności kapitału i inwestycjach o dużej płynności nabywanych aktywów;
 • fundusz sekurytyzacyjny zajmujący się zakupem i windykacją portfeli wierzytelności o wartości nominalnej od kilku do kilkuset milionów złotych;
 • największą w Małopolsce firmę medyczną posiadającą prywatny szpital oraz sieć przychodni.
 • wyższą uczelnię prywatną o profilu lingwistycznym.

Budownictwo

Kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorstw prowadzących działalność w zakresie budownictwa. Doradztwo prawne bieżące oraz projektowe.

Do grona Klientów Kancelarii FK z satysfakcją możemy zaliczyć m.in.:

 • spółki z branży deweloperskiej prowadzące działalność na terenie Krakowa, Warszawy, Wrocławia, Zakopanego oraz innych gmin Małopolski;
 • spółkę będącą krajowym liderem w obsłudze powierzchni wystawienniczych
 • jednostki samorządu terytorialnego na terenie Małopolski.

Oś czasu

Zobacz więcej

Specjalizacje

Postępowania sporne

Zobacz

Prawo konkurencji

Zobacz

Umowy w obrocie gospodarczym

Zobacz

Prawo pracy

Zobacz

Procesy restrukturyzacyjne

Zobacz

Doradztwo korporacyjne

Zobacz

Podatki

Zobacz

Inwestycje i transakcje

Zobacz

Postępowania sporne

specjalizacja w usługach prawnych na rzecz przedsiębiorców w następującym zakresie:

 • reprezentacja w postępowaniach sądowych i przedsądowych
 • prowadzenie mediacji i reprezentacja w postępowaniach arbitrażowych
 • reprezentacja przed Sądem Najwyższym
 • reprezentacja w postępowaniach zabezpieczających i egzekucyjnych
 • reprezentacja w postępowaniach pojednawczych
 • reprezentacja przed WSA i NSA
 • analiza przedprocesowa i budowanie strategii procesowej

Prawo konkurencji

specjalizacja w reprezentacji przedsiębiorców w następującym zakresie:

 • doradztwo antymonopolowe we wszelkich aspektach działalności gospodarczej Klienta
 • reprezentacja w prowadzeniu postępowań w zakresie zgody na koncentrację
 • eliminacja ryzyka nadużycia pozycji dominującej
 • ocena prawna horyzontalnych oraz wertykalnych porozumień handlowych
 • doradztwo w zakresie porozumień cenowych, w tym regulaminów promocji i regulaminów sprzedaży
 • doradztwo w zakresie niedozwolonych klauzul umownych
 • nieuczciwa konkurencja – doradztwo oraz reprezentacja w zakresie nieuczciwych praktyk kupieckich

Umowy w obrocie gospodarczym

specjalizacja w tworzeniu, weryfikacji oraz negocjacji umów w obrocie gospodarczym w następującym zakresie:

 • kontrakty w branżach budowlanych, deweloperskich, produkcyjnych i handlowych
 • umowy z zakresu zakupu linii technologicznych i ich rozruchu
 • umowy handlowe
 • umowy marketingowe i licencyjne
 • umowy dystrybucyjne (w tym sieci dystrybucji), agencyjne i franchising
 • umowy wdrożeniowe
 • umowy z dostawcami mediów
 • kontakty wykonawcze i umowy dostaw / sprzedaży
 • umowy ramowe i OWU

Prawo pracy

specjalizacja w reprezentacji dużych przedsiębiorców w następującym zakresie:

 • indywidualne prawo pracy
 • zbiorowe prawo pracy
 • tworzenie i optymalizacja struktury zatrudnienia
 • doradztwo w procesach restrukturyzacji zatrudnienia
 • tworzenie i weryfikacja polityk oraz regulaminów wewnętrznych
 • wyspecjalizowane doradztwo w zakresie czasu pracy i elastycznych form zatrudnienia
 • reprezentacja w sporach pracowniczych (indywidualnych i zbiorowych)
 • reprezentacja w kontaktach ze związkami zawodowymi
 • doradztwo wsporach zbiorowych oraz w tworzeniu i zmianie układów zbiorowych i regulaminów wewnętrznych
 • reprezentacja przed organami PIP
 • doradztwo w zakresie zapobiegania mobbingowi i dyskryminacji w zatrudnieniu, ochrona dóbr osobistych w stosunkach pracy
 • tworzenie i weryfikacja programów motywacyjnych dla menadżerów
 • kontrakty menedżerskie
 • szkolenia dla kadry kierowniczej

Procesy restrukturyzacyjne

uczestniczymy i zapewniamy kompleksową asystę prawną w zakresie szeroko pojętej restrukturyzacji przedsiębiorstw. Doradzamy w szczególności w:

 • restrukturyzacji grup kapitałowych
 • restrukturyzacji zadłużenia w stosunku do wielu wierzycieli
 • restrukturyzacji zadłużenia finansowego
 • przeprowadzenia procedury "pre-pack"
 • badania oceny ryzyk prawnych dotychczasowej działalności
 • łączenia spółek krajowych lub w procedurze trans-granicznego łączenia podmiotów
 • podziale spółek
 • przekształceniach
 • w procesach prywatyzacyjnych przedsiębiorstw państwowych
 • w postępowaniach restrukturyzacyjnych na podstawie ustawy z dnia 15 maja 2015 Prawo restrukturyzacyjne
 • postępowania upadłościowych na podstawie ustawy z dnia 23 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe

Doradztwo korporacyjne

specjalizacja w stałej i doraźnej obsłudze spółek kapitałowych:

 • obsługa bieżącego funkcjonowania podmiotów gospodarczych
 • zakładanie spółek, w tym spółek prawa obcego
 • opracowywanie dokumentów korporacyjnych m.in. umów, statutów, regulaminów i uchwał
 • weryfikacja wewnętrznych regulacji, polityk i regulaminów
 • obsługa organów spółek - rad nadzorczych, walnych zgromadzeń, zgromadzeń wspólników
 • relacje inwestorskie
 • obowiązki informacyjne spółek publicznych
 • reprezentacja przed Komisją Nadzoru Finansowego
 • doradztwo w procesie upubliczniania i delistingu spółek

Podatki

specjalizacja w szeroko pojętym prawie podatkowym

 • CIT, PIT, VAT, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od nieruchomości, akcyza
 • reprezentacja przed organami skarbowymi i kontroli skarbowej
 • bieżące doradztwo transakcyjne oraz w toku procesów restrukturyzacyjnych i akwizycyjnych
 • wnioski o wydanie indywidualnych interpretacji prawa podatkowego
  postępowania karne skarbowe
 • audyty podatkowe przedsiębiorstw
 • ceny transferowe
 • międzynarodowe prawo podatkowe

Inwestycje i transakcje

stałe uczestnictwo w projektach naszych Klientów, w szczególności poprzez:

 • audyty prawne przedsiębiorstw, zorganizowanych części, składników majątku - procesy due dilligence obejmujące  wybrane lub wszystkie aspekty prawne, współpraca z biegłymi rewidentami i licencjonowanymi rzeczoznawcami majątkowymi, zakładanie spółek celowych (SPV) i wyposażanie ich w majątek
 • reprezentacja w negocjacjach - reprezentacja obejmująca aspekty negocjacyjne uzgodnione z Klientem, powiernicze nabywanie składników majątkowych, współpraca z mediatorami
 • strukturalizacja transakcji - obejmująca aspekty podatkowe i płynnościowe, gwarancje i zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań, współpraca i doradztwo w zakresie pozyskiwania kapitału, zawiązywanie spółek prawa handlowego, funduszy inwestycyjnych (FIZ, FIZAN)
 • M&A, fuzje i przejęcia - audyty przedtransakcyjne, reprezentacja w negocjacjach, przygotowanie kompleksowych dokumentów transakcyjnych, weryfikacja warunków realizacji transakcji
 • umowy inwestycyjne - doradztwo i negocjacje warunków kontraktowych w aspektach biznesowych, bezpieczeństwa prawnego i podatkowego, obsługa wszystkich prawnych i podatkowych aspektów transakcyjnych i potransakcyjnych
 • obsługa procesu finansowania inwestycji - doradztwo zakresie form pozyskania kapitału, negocjacje, sporządzanie i weryfikacja dokumentacji związanej z finansowaniem dłużnym, weryfikacja zabezpieczeń, doradztwo w zakresie wyboru i zasad współpracy z bankami, towarzystwami ubezpieczeń, towarzystwami funduszy inwestycyjnych